Bystyresalen og bystyret i Stavanger, Foto: (CC BY-NC-SA 2.0) Stavanger kommune, https://flic.kr/p/bbytwz

Tema: Lokaldemokrati

Venstre vil styrke det lokale selvstyret og gi folk økt innflytelse over egen hverdag. Det lokale selvstyret innskrenkes stadig mer av statlig detaljstyring og taper terreng overfor statlige forskrifter, rundskriv og stortingspolitikeres trang til å blande seg opp i små ting.

Venstre mener maktsentraliseringen er alvorlig og uønsket – spesielt fordi vi trenger å flytte mer makt og flere oppgaver over til lokaldemokratiet.

Venstres utgangspunkt er at desentralisering av makt og myndighet er en aktiv distriktspolitisk handling. Venstres politikk for kommunestruktur, næringsutvikling, landbruk, samferdsel og kommunikasjon, kunnskap og helse, er alt innrettet med sikte på å styrke og myndiggjøre lokale samfunn og distriktssentre, og gjøre det mulig å bo og leve over hele landet.

Kommunene må få beholde mer av egne skatteinntekter og få økt frihet til å innføre egne skatter og avgifter til bestemte formål. Nye oppgaver som pålegges kommunene av staten, må finansieres gjennom økte overføringer. Venstre vil også arbeide for å redusere antall statlige innsigelsesmyndigheter slik at kommunal saksgang går lettere. Det skal bli enklere for innbyggere og lokale folkevalgte å forholde seg til statlige myndigheter.

Venstre mener at åpningstider for tjenestetilbud bør fastsettes i et samspill mellom tilbydere, brukere og samfunnet. Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune. Det bør derfor ikke være statlige begrensninger på åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol.

Venstre vil:

 • Innføre friere kommunalt skattøre.
 • Redusere finansiell detaljstyring av kommunene og gi kommunene anledning til å få all statlig finansiering som frie midler.
 • Tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene som et incentiv til næringsutvikling.
 • Gi kommunene frihet til å velge ordfører ved direktevalg.
 • Tillate kommunestyrer å vedta mistillit til ordfører.
 • Gjeninnføre muligheten til å stryke kandidater ved lokalvalg.
 • Holde valgdagen til kommunestyrer og fylkesting separat fra stortingsvalg.
 • Spre statlige arbeidsplasser til flere regioner.
 • Fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune.
 • Tillate salg av sterkøl og vin i dagligvarebutikker.
 • Redusere lover og forskrifter som regulerer kommunene, og forenkle inntektssystemet.
 • Forenkle det statlige tilsynet med kommunene.
 • Gjennomgå fylkesmannens ansvarsområder og myndighet.