Tema Mer attraktivt å forske

I dag er forsknings- og utviklingsinstitusjonene (FoU-institusjonene) preget av mange midlertidige stillinger og relativt dårlige lønnsbetingelser. Det gjør at veien til en forskerkarriere blir lite attraktiv for mange og at kunnskapsmiljøene våre mister mange av de beste hodene. Venstre vil gjøre det mer attraktivt å bli forsker i Norge.

Venstre vil

  • utarbeide nye og forpliktende opptrappingsplaner for rekrutteringsstillinger, for eksempel for stipendiater og postdoktorer
  • redusere muligheten for bruk av midlertidige ansettelser
  • gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt
  • forbedre ordningene for utenlandske akademikere som vil forske i Norge og norske forskere som vil arbeide i utlandet