Tema Den frie forskningen

Den frie forskningen er forskningsinstitusjonenes største fortrinn når de skal rekruttere de beste forskerne fra inn- og utland.

Forskning må formidles for å kunne anvendes, og må være tilgjengelig for alle.

Vi må tørre å gå i nye, uprøvde retninger for å være relevante internasjonalt.

Venstre vil at mest mulig av forskningen i Norge skal finansieres gjennom frie bevilgninger og gjennom åpne nasjonale forskningsprogrammer.

Venstre vil

  • styrke den frie grunnforskningen gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter
  • legge til rette for mer publisering og formidling av forskning i åpne kanaler
  • etablere kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering
  • sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og forskere
  • satse på aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer