Tema Forskning i verdensklasse

I Norge bruker vi store ressurser på forskning, men resultatene står ikke alltid i stil med ressursbruken.

Vi vil ha et mangfold av verdensledende, internasjonaliserte forskningsmiljøer i Norge. For å få til det må vi øke bevilgningene til forskning. I tillegg må vi spisse virkemidlene for å dyrke fram flere fremragende forskningsmiljøer.

Venstre vil

  • satse på miljøer som er eller kan bli verdensledende innenfor sitt fagfelt
  • videreutvikle ordningene med sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), yngre fremragende forskere (YFF) og sentre for fremragende undervisning (SFU)
  • øke finansieringen av internasjonal nettverksbygging og utenlandsopphold for unge forskere, og rekruttere aktivt i egen PhD/post.doc–populasjon til faste forsknings- og universitetsstillinger
  • tilrettelegge for kommersialisering av forskning