Tema Atomvåpen og nedrusting

Målet må være en verden fri for kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Norge må være en pådriver for å få alle atommakter til å underskrive og iverksette prøvestansavtalen for atomvåpen, samt starte arbeidet med en global konvensjon som på sikt forbyr atomvåpen i tråd med forpliktelsene gitt i Ikkespredningstraktaten (NPT). Vi mener at Norge må opprettholde våre selvpålagte begrensninger innen NATO og arbeide for å oppheve NATOs strategi for førstebruk av atomvåpen.

Venstre vil arbeide for videre styrking av krigens folkerett, herunder å styrke arbeidet mot landminer og klasevåpen, og å arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen.

Venstre vil

  • arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen
  • styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonene om forbud mot landminer og klasevåpen
  • styrke arbeidet med å fjerne og destruere landminer og klasebomber
  • arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen
  • videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen