Tema Rett til å bestemme over sin egen kropp

Seksuell og reproduktiv helse innebærer at folk skal kunne ha et ansvarlig, tilfredsstillende og trygt seksualliv. Målet er at man skal bli trygge og selvstendige voksne som kan velge om, når og hvor ofte de skal få barn. Det betyr at kvinner, menn og ungdom skal ha tilgang til prevensjon og helsetjenester knyttet til seksuelt overførbare sykdommer, svangerskap og fødsel.

Seksualitetsundervisningen som gis i skolen i dag, er ikke god nok. Elevene trenger økt kunnskap og økt selvtillit for å kunne ta selvstendige valg om egen kropp og seksualitet. I tillegg til skolehelsestasjonene og helsestasjonene for ungdom, bør andre ressursorganisasjoner, som Sex og samfunn, ha en viktig rolle i seksualitetsundervisningen.

Venstre vil

  • ha helhetlig undervisning om kropp og seksualitet i grunnskole og videregående, for å sikre at barn og unge har kunnskapen, evnene, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg
  • sikre kvinnen rett til å bestemme over egen kropp ved rett til selvbestemt abort de første tolv ukene av svangerskapet
  • prioritere veiledning og bedre tilgjengelighet til prevensjon for å redusere antallet uønskede svangerskap
  • utvide ordningen med gratis prevensjon for ungdom
  • la helsesøstre skrive ut hormonell prevensjon til jenter under 16 år
  • gjøre det lettere å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling blant annet ved å åpne opp for at flere sykehus skal kunne tilby dette