Tema Helseskadelige produkter

Helsevaner påvirker hvilke sykdommer man får. Dårlig kosthold og lav fysisk aktivitet kan føre til diabetes og hjerte- og karsykdommer, røyking kan gi deg lungekreft, og overdreven bruk av alkohol kan gi deg skrumplever. Venstre vil videreføre avgiftssystemet for å påvirke prisen på helseskadelige produkter og opprettholde monopolordninger for å styre tilgangen. Vinmonopolet er et eksempel på en monopolordning som regulerer tilgangen på alkohol. Vi mener denne ordningen bør videreføres av helsemessige årsaker.

Venstre vil

  • påvirke til å velge sunne matvarer ved å bruke avgifter aktivt og regulere salg og markedsføring av usunne matprodukter
  • videreføre de strenge restriksjonene på salg av tobakk
  • gjennomføre en omlegging av alkoholavgiften med høyere avgift på brennevin og lavere avgift på svakere alkoholholdige drikker, der det samlede avgiftsnivået holdes på dagens nivå
  • redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier