Tema Rusavhengighet er en sykdom

Rusavhengighet er en sykdom og må møtes med sosial- og helsefaglige virkemidler fremfor straff. Venstre mener norsk narkotikalovgivning må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling. Alle som sliter med en rusavhengighet, må få tilbud om riktig hjelp umiddelbart.

Å redde liv og sikre verdighet må alltid ligge i bunn for en human rusomsorg. Derfor mener Venstre dagens sprøyteromslov må endres til en brukerromslov, der andre inntaksmåter enn injisering og andre stoff enn heroin blir tillatt etter modell fra brukerrom i resten av Europa. Andre land har hatt gode erfaringer med heroinassistert behandling for de tyngste rusavhengige som ikke responderer på tradisjonell LAR. En slik ordning bør derfor også innføres i Norge.

Venstre vil

  • endre narkotikalovgivningen slik at bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk ikke er straffbare handlinger
  • styrke Narkotikaprogrammet med domstolskontroll slik at flere rusavhengige kan få helse- og sosialfaglig hjelp fremfor fengsel når de gjør noe kriminelt
  • endre sprøyteromsloven til en brukerromslov der det også åpnes for andre inntaksmetoder enn injisering og andre stoffer enn heroin
  • etablere flere behandlingsplasser og bedre etterverntilbud for alkoholmisbrukere