Tema Aktivitet fra dag én!

Arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere kommer straks inn i et arbeids- eller familienettverk når de kommer til Norge. Asylsøkere plasseres imidlertid på mottak mens de venter på behandling av asylsøknaden. Lang saksbehandlingstid gir lang ventetid før man bosettes i en kommune. Integreringsprosessen må derfor starte allerede i mottakene. Venstre vil øke aktivitetstilbudet i mottakene, gi frivillige aktører større mulighet til å etablere tilbud og gi barn i mottak rett til barnehageplass på lik linje med andre barn.

Venstre vil

  • gjøre det enklere for asylsøkere å få midlertidig arbeidstillatelse
  • ha flere aktivitets- og språktreningstilbud i mottakene
  • gi økt støtte til private, frivillige og ideelle organisasjoner som jobber med inkludering
  • at asylmottaket skal kartlegge asylsøkeres kompetanse og tilpasse tilbud etter behov og interesse
  • gi barn i mottak rett til plass i ordinær barnehage
  • sørge for at det holdes obligatoriske kurs om kulturforståelse, kjønnsroller og kvinners rettigheter i mottak med vekt på forståelse og dialog
  • åpne for arbeidstillatelse for papirløse med lang botid i Norge
  • legge til rette for at asylsøkere skal kunne ta videregående opplæring, også om de har videregående utdanning fra hjemlandet som ikke godkjennes i Norge