Tema Enklere arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke mangel på arbeidskraft i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked. Med EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen er Norge også med i et felles europeisk arbeidsmarked. Statsborgere fra land utenfor EU har imidlertid store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Det gjelder også utenlandske studenter som har fullført sin utdanning her i landet, og som har fått verdifull kompetanse som Norge i større grad må benytte seg av. Etter endt utdannelse i Norge kreves det at de allerede har jobb. I tillegg skal en spesialistkompetanse som er nødvendig for arbeidet, godkjennes av utlendingsmyndighetene. 

Venstre vil ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU.

Venstre vil

  • ha raskere og enklere prosedyrer for å søke om arbeidstillatelse, visum og forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser
  • åpne for større grad av arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS
  • gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for statsborgere fra land utenfor EU. Dette gjelder også studenter som har fullført utdanning i Norge
  • gjennomgå kravene til godkjenning av høyere utdanning og fagkompetanse slik at det blir enklere å få godkjent utdanning fra et annet land
  • etablere ordninger for verifisering av fagkompetanse
  • utvide visumfriheten til å omfatte flere land