(Foto: Dreamstime.com)

Tema: Integrering

Kommunene har ansvaret for flyktninger og asylsøkere som har fått opphold. Venstre vil øke integreringsstøtten og gi kommunene ekstra økonomiske incentiver for å ta imot mindreårige som har fått opphold, slik at disse kommer hurtig ut av mottak.

Det må være enkelt å få opplæring i norsk. Venstre vil tilrettelegge for frivillige organisasjoner som arbeider med å fremme integrering på ulikt vis. Organisasjonsdeltagelse er en arena for språkopplæring, etablering av nettverk og en måte å lære demokratiske spilleregler på.

Venstre vil:

  • Evaluere og styrke dagens norskopplæring og introduksjonsprogram.
  • Ta initiativ til forskning og evaluering av prosessen med godkjenning eller kvalifisering av kompetanse for ulike arbeidsoppgaver.
  • Gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering, og prioritere tilrettelegging for frivillige organisasjoners integreringsinnsats rettet mot kvinner.
  • Tillate dobbelt statsborgerskap.
  • At søkere må kunne beherske minimum av norsk muntlig for å kunne erverve norsk statsborgerskap.
  • Øke integreringstilskuddet.