Tema Styrket lokal matproduksjon

Lokal matproduksjon er viktig for framtidas landbruk, kulturlandskapet, reiselivsnæringen og ikke minst for å opprettholde levende bygdesamfunn i hele landet. I dag er regelverket for produksjon, distribusjon og servering av mat og drikke er ofte en hemsko for at produsenter skal lykkes. Venstre vil stimulere til større mangfold ved å øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og liberalisere regelverket for foredling av mat på egen gård, under forutsetning av at helsemessig matvaretrygghet opprettholdes.

Vi vil legge til rette for at norsk landbruk skal kunne utnytte styrkene sine, for eksempel innen husdyravl, lite bruk av antibiotika, plantevernmidler og småskalalandbruk. Dette vil vi særlig gjøre for å øke eksporten av norske landbruksprodukter. Det er betydelige utviklingsmuligheter for økt produksjon av lokalmat og drikke. Derfor vil vi styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet.

Venstre vil

  • øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking
  • liberalisere regelverket for foredling av mat på egen gård for å stimulere til større mangfold
  • styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet
  • åpne for at også produsenter av lokalt produsert sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og cider