Tema Enklere å ta grønne valg

For at den enkelte skal kunne velge grønt, må man være informert. Mangel på kunnskap om innhold i produkter, mulige skadevirkninger og klimaeffekter gjør det vanskelig å ta grønne valg.

Venstre mener derfor at gode merkeordninger og tilgang til informasjon fra nøytrale kilder er avgjørende. Gjennom krav til markedsføring og merking vil det bli enklere å beskytte seg mot skadelige stoffer og velge bort miljø- og klimafiendtlige produkter.

Venstre vil

  • stille krav til informasjon og åpenhet om bruk av stoffer som har beviste konsekvenser for helse og miljø
  • øke tilsynet med og kontrollen over skadelige stoffer i produkter
  • håndheve regelverket om merking av produkter strengere, med bruk av sanksjonsmidler og bøter
  • endre omsetningsloven slik at hensyn til helse og miljø fremmes i kommunikasjonen mot norske forbrukere gjennom de ulike opplysningskontorene for matvarer