Tema Bibliotekene

Bibliotekene har en unik rolle som møteplass og arena for offentlig samtale, debatt, dannelse og integrering. Mange steder er de en viktig arena for kulturopplevelser, kreative verksteder og læringssentre. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og bemannet med kvalifisert personale. Tilgang til litteratur er viktig for alle barn, både i opplæringsøyemed og i dannelse. Derfor vil Venstre prioritere skolebibliotekene. Vi vil initiere en egen lov om skolebibliotek.

Venstre vil

  • styrke bibliotekene gjennom et nasjonalt løft for folke- og skolebiblioteker
  • revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer
  • etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene