Tema Det åpne informasjonssamfunnet

Internett er vår tids viktigste plattform for informasjonsdeling og derfor av sentral betydning for demokratiet, mediene og mediebrukerne. Internett er infrastruktur. Derfor skal internett være åpent og tilgjengelig for alle. Utviklingen av internett bør ikke være forbeholdt store selskaper som har en fordel ved å kontrollere lukkede formater og plattformer, eller ved å kunne avtale prioritert levering av data på nettet. Venstre vil sikre at internett er tilgjengelig også for de små aktørene. Det innebærer at de teknologiske byggesteinene i informasjonssamfunnet i størst mulig grad må være åpne standarder, formater, programvarer og programmeringsgrensesnitt.

Digitaliseringen gir nye muligheter for strukturering og deling av omfattende mengder informasjon. Venstre mener at det offentlige har et særlig ansvar for å legge til rette for både tilrettelegging og deling av denne informasjonen. Kunnskap er makt, og digitaliseringen gjør at mer kunnskap kan spres til fler. Vi vil kreve at offentlige instanser bidrar proaktivt i dette arbeidet.

Venstre vil

  • lovfeste nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører
  • begrense nettleverandørers mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler
  • gjøre alle forskningsresultater som er finansiert med offentlige midler fritt tilgjengelige (Open Access) umiddelbart etter publikasjon
  • gjøre all offentlig informasjon og egnede data produsert av offentlige institusjoner tilgjengelige under fribrukslisens
  • intensivere arbeidet med digitalisering av materiale i offentlige og private arkiv