Tema Frie og uavhengige medier

Ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten er grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. Derfor er det viktig å legge til rette for god og allsidig nyhets- og aktualitetsproduksjon som et grunnlag for den offentlige samtalen. Venstres gjennomslag for nullmoms for digitale medier var avgjørende for å sikre mediemangfoldet. Vi vil sikre mediemangfoldet videre ved å legge til rette for livskraftige redaksjoner og gode brukeropplevelser. Virkemidlene må stimulere til nyskaping og innovasjon samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas.

Venstre vil

  • videreføre en plattformnøytral mediestøtte for å sikre et mangfold av utgivelser lokalt, regionalt og nasjonalt, men sette tak for hva enkeltmedier kan motta i direkte pressestøtte
  • etablere uavhengige regionale gravefond, hvor lokal- og regionalpressen kan søke om støtte til større graveprosjekter
  • opprette en innovasjonsordning for digital medieutvikling, som legger til rette for gründervirksomhet og innovasjon innenfor etablerte virksomheter