Tema Frivilligheten sikrer bredde og mangfold

Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Svært mange gjør en frivillig innsats som deltaker i det lokale revylaget, i fotoklubben, i skolekorpset, kor, dansegrupper og teatergrupper. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid, og det gjør at Norge har et levende kulturliv. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft.

Venstre vil

  • legge til rette for flere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører
  • forenkle registreringsordninger og krav til frivillige organisasjoner og lag
  • legge til rette for frivillig bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger
  • trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg