Tema Tilgang til litteratur

Bokhandlerne og bokhandelen er, sammen med bibliotekene, den viktigste arenaen for tilgang til litteratur i stor bredde. Gjennom fastprisordningen, som er en avtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, blir et bredt utvalg av ny litteratur på norsk lett tilgjengelig i hele landet. Vi mener det er viktig at avtalen sikrer likebehandling av små og store aktører på bokmarkedet og demmer opp mot eierkonsentrasjon i forlegger-, distribusjons- og bokhandlerleddene i bransjen.

Venstre vil

  • avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker
  • styrke de nasjonale leseprosjektene
  • opprettholde fastprisordningen for bøker den første tiden etter utgivelsen