Tema Barnehage

Venstre mener det er på tide å tenke helt nytt rundt familiepolitikken. Stadig større sosiale, kulturelle og pedagogiske ressurser brukes i barnehage og SFO. Alle barn har i dag rett på barnehageplass, men det har en betydelig kostnad for den enkelte familie.


De fleste barn i Norge går i barnehage. Det er likevel sånn at mange av dem som trenger det aller mest ikke benytter tilbudet.

For å sikre alle barn rett til en best mulig oppvekst vil Venstre innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for alle barn i lavinntektsfamilier, samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene i barnehagene.

En slik reform skal styrke likestillingspolitikken, arbeidslinjen, integreringen og kampen mot barnefattigdommen. Det aller viktigste er at reformen sikrer alle barn som vokser opp i Norge likere muligheter, uavhengig av foreldrenes lommebok.

Venstre vil

  • ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier
  • ha løpende opptak i barnehagene
  • åpne for kveldsåpne barnehager, kombinert med makstid per døgn og uke
  • legge til rette for et mangfold av ulike barnehager
  • sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager
  • gi barn i asylmottak rett til barnehageplass