Tema Digital kompetanse

Norsk skole står midt i en digital revolusjon. Mens store deler av det norske samfunnet i større eller mindre grad har blitt digitalisert, henger mange skoler etter. Framtidas skole skal utdanne elever i en stadig mer digitalisert hverdag.

For å kunne delta i et arbeidsliv og samfunnsliv i konstant endring og utvikling, er digital kompetanse en forutsetning. Det er behov for en langsiktig og systematisk satsing på digital kompetanseheving både for lærere og elever, og dette arbeidet bør starte tidlig i grunnskolen. Digitale læremidler har potensiale til å forbedre og effektivisere tilbakemeldinger mellom lærer og elev betydelig, og dermed gi mer tilpasset opplæring, noe som vil være viktig for elever med særlig oppfølgingsbehov.

Det er på høy tid at programmering kommer inn i norsk skole, enten som et eget fag, eller som en del av andre fag. Programmering er en nødvendig ferdighet i et stadig mer digitalisert samfunn, og det er viktig at barn og unge ikke bare er i stand til å bruke, men også til å skape digitalt innhold og digitale tjenester. I tillegg bidrar programmering til å fremme kreativitet, og lærer folk å samarbeide og kommunisere via et felles språk.

Venstre vil

  • styrke lærerne og skoleledernes kompetanse i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier og nettbasert dialog
  • opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler for norske og utenlandske leverandører, hvor skolene kan kjøpe digitale læremidler subsidiert gjennom offentlige tilskudd
  • få inn programmering/koding som en del av læreplanen
  • fjerne moms på digitale læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker
  • gi flere lærere videreutdanning innen IKT og sikre IKT i undervisningen som en del av lærerutdanningen
  • innføre en ekstra uketime i grunnskolen øremerket IT/IKT/programmering
  • sette krav til minstestandarder for digitale verktøy og innføre støtteordninger for investering i smartboards, IKT-verktøy og infrastruktur