Tema Dyktige og motiverte lærere

Gode lærere er det aller viktigste for elevenes læring.

En god lærer kan faget sitt, og ser og inspirerer elevene sine. Relasjonen mellom lærere og elever er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for deres psykososiale utvikling. Derfor må vi satse på lærerne.

Se også: Kompetanseløft for lærere

Venstre vil

  • sikre at nye krav til utdanning, etter- og videreutdanning og undervisningskompetanse reflekteres i lærernes lønn
  • utvikle flere karriereveier i skolen, og modernisere stillingskategoriene for undervisningspersonell slik at disse reflekterer kompetansen bedre
  • videreføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere
  • sammen med lærerne gjennomgå lærernes arbeidssituasjon med tanke på å redusere skolebyråkratiet
  • gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning
  • sørge for tett oppfølging av nyansatte lærere med en mentor som gir råd og tilbakemeldinger
  • styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere kombinert med redusert undervisningstid den første perioden
  • sørge for målrettede seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen
  • etablere flere karriereveier for lærere gjennom å legge til rette for at de kan ta universitetsgrader, eksempelvis doktorgrad, innen sitt eget praksisfelt på egen arbeidsplass
  • ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Vi vil også legge til rette for etterutdanning og kurs i faget