Tema En helhetlig skolehverdag

Venstre mener skoledagen er lang nok som den er.

Skolefritidsordningen (SFO) skal ikke være en utvidelse av den obligatoriske skoledagen, men et frivillig supplement til skolen på linje med andre fritidsaktiviteter.

Alle barn bør få mulighet til å delta på SFO, og Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier. Vi vil også utvikle dagens skolefritidsordning gjennom en rammeplan og et bredere tilbud av aktiviteter.

Venstre vil

  • at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier
  • innføre rammeplan for skolefritidsordningene
  • at SFO skal inkludere flere aktiviteter innenfor ernæring, kunst og kultur
  • inkludere kulturskolen i aktivitetstilbudet
  • bedre utdanningen for pedagoger i SFO
  • tilrettelegge for forsøk med skolemåltid i grunnskolen