Tema Holdningsarbeid i likestillingen

Holdningsarbeid er en viktig del av likestillingsarbeidet, og arbeidet må starte tidlig. Barnehage, skole og skolefritidsordninger må derfor bidra aktivt i likestillingsarbeidet. Venstre ønsker å styrke seksualitetsundervisningen på grunnskolen og at den skal inkludere mer enn den gjør i dag. Skolen må bidra aktivt i holdningsarbeid mot seksuell trakassering. Venstre mener det også er viktig å styrke rettighetene til LHBTI-personer ved å dokumentere levekår, heve det generelle kunnskapsnivået og drive aktivt holdningsskapende arbeid.

Respekt for alle legninger er en selvfølge i et liberalt samfunn. Det er i tråd med grunnleggende liberale verdier at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle orientering

Venstre vil

  • drive aktivt holdningsskapende arbeid i barnehage og skole
  • forbedre seksualitetsundervisningen på grunnskolen
  • sørge for at Norge går foran internasjonalt for å fremme rettigheter til seksuelle minoriteter