Tema Overvåkning og dataavlesning i politiet

I 2016 fikk politiet adgang til dataavlesning. Samtidig fikk de utvidet adgang til hemmelig ransaking, romavlytting, skjult kameraovervåking, kontroll av epost og post og avlytting av samtaler på telefoner, PC og nettbrett. Vi er særlig kritiske til at politiet med adgangen til dataavlesing har blitt et tankepoliti. Venstre vil derfor fjerne de utvidede fullmaktene til dataavlesing som politiet fikk i 2016.

Vi vil at det skal svært tungtveiende grunner til før anonymiteten på internett skal kunne brytes. Derfor mener vi at politiet ikke må kunne få utlevert registeropplysninger eller innholdsopplysninger om telefon- og internettrafikk og lignende uten rettslig kjennelse. Det samme gjelder for politiets adgang til telefonavlytting og romovervåkning. Sist, men ikke minst, vil vi at partene som har blitt overvåket skal informeres i ettertid.

Venstre vil

  • kreve rettslig kjennelse før politiet kan foreta dataavlesning
  • kreve rettslig kjennelse før overvåkning og avlytting kan finne sted og telefon- og internettrafikk kan utleveres til politiet
  • begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser
  • at DNA-informasjon skal slettes etter at en lovbryter har sonet sin straff, med mindre domstolen pålegger noe annet ved alvorlige forbrytelser