Tema Rettigheter som forbruker

Gode forbrukerrettigheter er avgjørende for en tillitsbasert markedsøkonomi. I møte med profesjonelle aktører er det avgjørende at den enkelte forbruker har gode og sikre rettigheter som gjør at hun kan ta informerte avgjørelser og sikres mot svindel.

Forbrukeratferden vår blir stadig mer digitalisert. Den digitale hukommelsen i leverandørenes datasystemer virker uendelig. Hvis disse kobles sammen, blir det et berg av informasjon som leverandørene har om oss forbrukere. De vil vite mer om oss enn det vi gjør selv. Tenk hvor mye mobilselskapene vet om våre bevegelser. Legg så til kortleverandørenes og bankenes kunnskap om betalingsmønstre, forsikringsselskapenes kunnskap om skademønsteret, strømleverandørene kunnskap om varmtvannsforbruket, dagligvarehandelens kunnskap om matvanene, flyselskapenes kunnskap om ferievanene, bensinkortselskapenes kunnskap om kjørevaner og livsforsikringsselskapenes beregninger av når vi sannsynligvis vil dø. Venstre vil kreve mer åpenhet om hvilken informasjon som samles inn og hva den brukes til. Informasjon må gis på en enkel måte før vi blir bedt om å samtykke.

Appene vi laster ned og bruker daglig, har så omfattende og komplekse vilkår at det er umulig å ta gode og bevisste valg. Ifølge Forbrukerrådet henter norske apper ut mer informasjon enn de trenger, sporer brukere uten god grunn og krever urimelige rettigheter til brukerinnhold. Venstre mener at apper ikke skal samle inn mer informasjon enn de trenger for å fungere, og at vi trenger mer åpenhet om hvilken informasjon som samles inn og hva den brukes til.

Venstre ser med bekymring på økningen av ordninger med forbrukslån, uten sikring og uten skikkelig vurdering av låntakers betalingsevne. Disse lånene har også ofte urimelige kostnader for låntaker i form av renter og gebyrer. Slike låneordninger rammer de som allerede har en sårbar økonomisk situasjon. Venstre vil derfor regulere dette lånemarkedet bedre, og slik at långiver tar en større andel av risikoen ved mislighold av slike lån. Den effektive renten for slike lån bør oppad begrenses til gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Venstre vil

  • ha mer åpenhet om hvilken informasjon ulike aktører samler inn og hva den skal brukes til
  • innføre krav om at informasjon må være gitt før samtykke kan innhentes
  • arbeide for enklere brukervilkår for digitale tjenester
  • innføre tak på effektiv rente for usikrede forbrukslån
  • kreve at kontonummer blir personlig og følger kunden, ikke banken, slik at det blir enklere å bytte bank