Tema Mer effektiv energibruk

Både energibruk og energiproduksjon i norske hjem og lokalsamfunn er viktige på veien mot et nullutslippsamfunn. Norsk energi er for verdifull til å sløses bort i dårlig isolerte bygg.

Gjennom smart rehabilitering og strenge krav til nybygg, er det mulig å utnytte nye og bedre teknologier. Automatisk strømmåling, digitale styringssystemer og solceller gir nye muligheter til å spare energi, styre effektbruk og produsere mer energi lokalt.

Venstre vil støtte enkeltpersoner, næringsliv og lokalsamfunn som investerer i desentralisert og distribuert fornybar energiproduksjon.

Venstre vil

  • at Norge skal redusere energibruken i bygningsmassen med 10 TWh innen 2030 gjennom energieffektivisering
  • at støtten til energisparing bør økes, og støtten for energisparing per energienhet bør være minst like stor som for energiproduksjon
  • at minst en tredjedel av 10 TWh skal nås gjennom energieffektivisering i boliger
  • utrede hvilken rolle distribuert energiproduksjon skal ha i oppfyllelsen av nullenergistandarden
  • bruke skattefordeler og investeringsstøtte til å oppmuntre til utvikling av lokal, distribuert energiproduksjon, både blant privatpersoner og i næringslivet