Tema Et mangfoldig, nyskapende og grønnere næringsliv

Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i framtiden. Derfor er gode generelle rammevilkår og et skattesystem som stimulerer til bedriftsetableringer, arbeidsplasser og norsk privat eierskap helt sentralt. Venstre vil gjøre det så enkelt som mulig å starte en ny bedrift og etablere nye arbeidsplasser.


Norge skal lede an i den globale overgangen til grønn vekst og en lavutslippsøkonomi. Vi vil legge forholdene til rette for at norsk næringsliv kan utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien. Det vil både gi folk flest i Norge en enklere og bedre hverdag, og skape de nye, gode arbeidsplassene og bedriftene som vi skal leve av i framtida. Gründere, bedriftseiere, investorer – folk som tar stor personlig risiko for å skape verdier fellesskapet er avhengig av – trenger vi enda flere av. Norge rangerer i dag under middels på det europeiske innovasjonsbarometeret. Venstre har som mål at vi skal bli blant de beste i Europa på innovasjon.

Skattesystemet må brukes aktivt, slik at det lønner seg å satse på de miljøvennlige løsningene. Gjennom klimakrav i konsesjonsvilkår og offentlige anbud må det offentlige sikre et hjemmemarked der norsk næringsliv kan utvikle og teste ut nye, klimavennlige løsninger. Venstre vil gjennomføre et grønt skatteskifte som skal bidra til å sette fart på omstillingen i norsk næringsliv. Venstre vil derfor ha lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter og ha høyere skatter og avgifter på klima- og miljøskadelig adferd.

Venstres mål for næringspolitikken er

  • at Norge skal være ledende i Europa på innovasjon
  • bedre vilkår for gründere
  • flere grønne arbeidsplasser