Tema Grønn fornybarklynge

Vi ønsker å bygge opp en grønn fornybarklynge i Norge i samarbeid med finansielle og industrielle aktører. Målet er å samle kompetanse, fremme innovasjon og sikre en plattform for verdiskaping og vekst i Norge, investeringer i fornybar energi i utlandet og utslippskutt internasjonalt.

Venstre vil

  • at Norge skal utvikle en stor klynge som utvikler, bygger, eier og drifter fornybar kraftproduksjon
  • bidra til økt internasjonalisering av norsk kraftkompetanse
  • bruke ordninger som GIEK og Eksportkreditt til å styrke utvikling av fornybar energi i andre land