Tema Grønn industriproduksjon i verdensklasse

I Norge har vi spesielt gode forutsetninger for å skape verdens grønneste industri, fordi vi har tilgang på rimelig og fornybar kraft. Prosessindustrien er historisk en av våre viktigste næringer. Næringen har stort potensial og gode forutsetninger for å være en del av løsningen på klimaproblemet.

Industrien har allerede vist at de er en del av løsningen gjennom utslippskutt og omstillingsevne. Industrien vil styrke sine konkurransefortrinn i takt med reduksjonen den bidrar til i klimautslipp. I Norge skal industrien ha tilgang på fornybar kraft, stabile rammevilkår, høykompetent arbeidskraft og ledende miljøer innen forskning og utvikling.

Vi mener Norge må lede an i utviklingen av lav- og nullutslippsteknologi, rene produksjonsprosesser og CO2-håndtering. Løsningene vi utvikler kan eksporteres til andre land og slik bidra til store internasjonale utslippskutt. Klimatiltak i industrien handler i stor grad om å investere. Realisering av ny teknologi betyr ofte å bytte ut utstyr. Forbedrede avkastningsregler vil legge forholdene bedre til rette for slike investeringer.

Venstre vil

  • sikre tilgang på ren kraft
  • støtte realiseringen av lavutslippsteknologi i industrien
  • støtte realiseringen av ren produksjonsteknologi i alle de største norske industrigrenene
  • støtte demonstrasjonsanlegg for ny grønn industriteknologi
  • fremme utviklingen av smarte produksjonsanlegg
  • øke den årlige avskrivingssatsen på klimainvesteringer i industrien til 30 prosent
  • realisere minst to fullskala CO2-fangstanlegg innen 2022
  • få på plass en strategi for å realisere nok CO2-fangstanlegg til å nå de nasjonale klimamålene i 2030