Tema Reiseliv

Uttalelse fra Venstres landsmøte: Løft for heile landet

Norge som destinasjon har flere ganger blitt kåret til et av verdens beste reisemål og har en stor verdi som internasjonal merkevarebygger av Norge. Naturbaserte attraksjoner som ren natur og rene fjorder er noen av merkevarene som er med på også å heve kvaliteten og attraktiviteten i et kresent marked. Et marked som etterspør grønt reiseliv og grønne reisemål. Dette forplikter, ikke bare for næringen selv, men også for Norge som nasjon å ivareta for framtida.

Reiselivet har med sin vekst siste år tatt en betydelig posisjon også som en nasjonal næring, noe som bekrefter at reiseliv er en næring for framtida.

Ringvirkningsanalyser i næringen viser stadig at den verdiskapningen reiselivet utløser lokalt og regionalt bidrar både til flere arbeidsplasser og økt bosetting. Skal reiselivet kunne utvikle seg, må næringen likevel stimuleres til økt vekst ved bl.a. profesjonalisering, struktur og forutsigbarhet. Det må iverksettes tiltak både innen produktutvikling, destinasjonsutvikling og markedsføring. Dette vil utløse flere nye bedrifter basert på reelt marked og etterspørsel, og ha kortere vei fra idé til gjennomføring. Like viktig er det at utviklingen skjer i et miljøvennlig perspektiv.

Destinasjonsselskapene har en viktig rolle når det gjelder å organisere og legge til rette for turistene, være sparringspartner innen utvikling og å drive turistinformasjon. Dette er fellesgoder som både turister og lokalbefolkning nyter godt av, og gjelder spesielt rundt de naturbaserte attraksjonene og i verdensarvområdene der vertskapsrollen kan være litt mer tilfeldig. Venstre mener at dette i større grad bør finansieres over offentlige budsjetter.

Venstre vil

 • styrke Innovasjon Norges arbeid med å profilere norsk reiseliv, blant annet ved utlandskontorene
 • støtte opp om en infrastruktur som styrker tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter. Samtidig vil Venstre jobbe for god og bærekraftig ivaretakelse av naturressurser for å unngå overbelastning
 • legge til rette for bedre samhandling mellom ulike offentlige instanser som har innvirkning på utviklingen av reiselivet
 • sørge for at reiselivet blir tatt med som høringspart i nasjonale utbyggingssaker der grunnlaget for reiselivet kan være truet
 • styrke reiseliv knyttet til naturopplevelser, inkludert jakt og fiske
 • bidra til at norsk reiselivsnæring er konkurransedyktig i aktuelle markeder
 • at flere av de fremste reisedestinasjonene i Norge og Svalbard får verdensarvstatus
 • legge til rette for at kommuner som ønsker det kan innføre turistskatt, såkalt kurtakst
 • redusere mva-satsen på salg av mat på restauranter slik at restauranter og bensinstasjoner likestilles
 • legge forskningsbasert kunnskap til grunn for reiselivsutvikling
 • sikre større offentlig deltakelse rundt ivaretaking av våre verdensarvområder