Tema Ta vare på naturen

Naturen er livsgrunnlaget vårt – den sørger for at vi kan puste inn ren luft, drikke rent vann og spise oss mette hver dag. Den har også gitt grunnlag for norsk velstand og vekst gjennom jordbruk, skogbruk, reiseliv, sjømat- og petroleumsnæring. Men bruken av naturressursene må være bærekraftig. De siste 40 årene har menneskers inngripen i naturen halvert verdens bestander av dyr, planter og insekter. Måten vi bruker naturen på i dag tar vekk grunnlaget for mattrygghet, vekst, velstand og naturopplevelser for kommende generasjoner. Venstre vil stoppe og reversere naturødeleggelsene.

illustrasjon-bie

Våren 2019 arbeider Venstre med kampanje om bier og biologisk mangfold – for å spre informasjon og snakke med velgere om hvor viktig det biologiske mangfoldet er og hva vi kan gjøre. Hva ville du gjort i din kommune hvis du fikk bestemme?

Økosystemer er sårbare. Vi må bygge på måter som ikke påvirker jordsmonnet og vannbalansen i sårbare områder, og på steder som ikke er jaktmarker for truede dyrearter.

Alle har krav på rent vann og ren luft. Likevel blir både vann, jordsmonn, luft og vegetasjon forurenset. Miljøgifter gir oss alvorlige helseplager vi ikke kjenner rekkevidden av. Mangel på kunnskap om farene gjør at vi ikke vet hva vi utsetter oss for.

Venstre vil legge til rette for mer forskning på miljøgifter. I tillegg vil vi at det alltid skal være mulig for forbrukerne å være sikre på at produktene de kjøper er trygge og helt uten miljøgifter.

Se også: «Et klimavennlig samfunn»

Venstres viktigste miljømål er

  • å sikre biologisk mangfold
  • å bekjempe forurensning og miljøgifter
  • å skaffe og spre mer kunnskap om miljø

Bli medlem

  • Navn