Tema Gjenvinning og gjenbruk av avfall

En stor del av den globale miljø- og ressursbelastningen skyldes et høyt forbruk av varer med kort levetid. Derfor vil Venstre stimulere til utvikling av produkter med lengre levetid, blant annet ved økt satsing på offisiell miljømerking.

Vi vil at alt avfall, som klar hovedregel, skal gjenbrukes, resirkuleres og til slutt energigjenvinnes. Venstre vil jobbe for at hele økonomien blir mer sirkulær slik at alt avfall gjøres om til ressurser i andre prosesser.

Mye av søppelet i havet er plast som ikke er nedbrytbar og som inneholder miljøfarlige stoffer. Det er derfor nødvendig å iverksette tiltak for å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet og å redusere forbruket av plast og stimulere til økt bruk av bioplast og resirkulert plast.

Venstre vil

  • innføre en plastavgift for all plast som ikke er bioplast eller er resirkulert
  • øke flaskepanten og innføre flere pante- og returordninger for varer og emballasje, samt utvikle det nordiske samarbeidet om pant
  • innføre forbud mot miljøskadelige produkter som tynne handleposer
  • innføre forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter
  • fase ut bruken av gummigranulat i kunstgressbaner
  • innføre gratis plastretur for private og foreninger etter strandrydding
  • legge til rette for at Norge kan bidra med sin maritime kompetanse til å få hentet opp søppel i fra havbunnen, slik at det kan bli resirkulert