Tema Rent hav ūüĆä

Venstre vil ta vare på havet og naturen

V√•r rene og produktive kyst har en stor naturrikdom, og har gitt Norge et fantastisk grunnlag for fiskeri og sj√łmatproduksjon. Hvis vi forvalter kystlinjen, fjordene og de marine ressursene v√•re p√• riktig m√•te, vil dette kunne foreg√• i all overskuelig framtid.

Skipstrafikken og petroleumsvirksomheten √łker imidlertid risikoen for uhell og skadelige milj√łkonsekvenser.

Ett oljes√łl kan ha enorme konsekvenser for sj√łfugl, marine pattedyr og fisk.

Deponering av utslipp fra gruveindustrien i fjordbunnen er en annen trussel mot fjordmilj√ł, gyteomr√•der og sj√łmattrygghet, som dermed truer selve grunnlaget for norsk sj√łmatn√¶ring.

Derfor vil Venstre ha en sterk oljevernberedskap og totalforbud mot nye sj√łdeponier.

Venstre vil

 • trappe opp st√łtten som g√•r til √• rydde norske strender for plastavfall og til √• fiske avfall fra havoverflaten, samt √łke bevilgningene til forskning rundt marin fors√łpling
 • ta i bruk ny teknologi for opprydding og rensing av plast i havet
 • rydde opp i massene p√• sj√łbunnen i havne- og fjordomr√•der som er sterkt forurenset av milj√łgifter fra blant annet industri og avrenning fra land
 • opprette en ordning for innmelding av tapte fiskeredskaper, b√•de for fritidsfiskere og kommersielle akt√łrer, samt innf√łre en tydelig merking av fiskeutstyr
 • totalforby sj√łdeponi av gruveavgang, og avslutte eksisterende deponier
 • sikre at br√łnnplugging blir gjennomf√łrt n√•r oljeselskapene forlater sine felt p√• norsk sokkel
 • forby utskiftning av ballastvann i s√•rbare omr√•der og kreve rensing
 • styrke oljevernberedskapen, havariberedskapen, slepeb√•tkapasiteten og overv√•kingen av kystmilj√łet
 • innf√łre en merkeordning og panteordning p√• utstyr i hav- og fiskerin√¶ringen
 • utvikle en marin renovasjonstjeneste
 • styrke forskningen p√• fjordsystemene som unike marine √łkosystem
 • ha en sterkere veiledning til kyst- og fjordkommunene om lokal forvaltning av marine ressurser, bl.a. bruk av lokale vernesoner for hummer
 • jobbe for en justering i vannrammedirektivet/vannrammeplanen slik at marin fisk blir et kvalitetskriterium for tilstandsvurdering av milj√łforholdene i fjordsystemene
 • sikre utvikling av en b√¶rekraftig havbruksn√¶ring som tar vare p√• milj√łet i havet, uten at havet f√•r tilf√łrt for mye n√¶ringssalter, organisk materiale og legemidler som skader flora og fauna