Tema Enklere skattesystem

Et bredere skattegrunnlag gir oss mulighet til å øke statens inntekter, samtidig som vi senker skattesatsen. Kort fortalt betyr flere i arbeid at staten både øker inntektene sine og senker utgiftene sine på en gang. Et effektivt skattesystem er gjennomsiktig, ubyråkratisk og sikrer at vi bidrar etter evne.

Derfor vil Venstre ha en forenkling av skattesystemet. Vi vil fjerne skattefradrag for å gjøre skattesystemet enklere og skattegrunnlaget bredere. Vi mener at målrettede utgifter ofte er bedre egnet for å nå offentlige mål, enn skattefradrag og skattefordeler.

Finanskrisen har rettet søkelyset mot de negative sidene ved høy gjeld i befolkningen. Det har ført til en diskusjon om skattesystemer som likestiller gjeld og egenkapital. Venstre vil ha et best mulig skattesystem som forbygger finansielle ubalanser. Derfor vil vi ha en vurdering av bedrifters og personers rentefradrag hvor disse ses i sammenheng, og gjøre endringer hvis det er hensiktsmessig.

Venstre vil

  • gjennomgå og fjerne skattefradrag som har liten effekt på inntekt og arbeid, og som undergraver viktige politiske mål som f.eks. likestilling og miljø
  • forenkle trinnskattesystemet ved å fjerne første trinn
  • forenkle momssystemet og redusere antall momssatser