Tema Langsiktig økonomisk fordeling

Det norske samfunnet er preget av høy grad av sosial og økonomisk jevnbyrdighet mellom landets borgere. En av grunnene til at Norge har lav ulikhet er at den koordinerte lønnsdannelsen fremmer likhet.  En annen viktig grunn er at alle har lik tilgang på utdannelse og at utdannelsesnivået i befolkningen derfor er høyt. En tredje grunn er at velferdsstaten løfter inntektene til dem som er nederst på skalaen.

Alt dette ønsker Venstre å ta vare på og videreutvikle i takt med forandringene i samfunnet. Venstre mener at en bærekraftig samfunnsorganisering er en som skaper jevnbyrdighet som følge av arbeid og utdanning til tross for forskjellige interesser og livsvalg, og ikke på bakgrunn av velferdsgoder.

Innvandring kan gi økte muligheter og inntekter til mange, men bidrar likevel til økt ulikhet i Norge. Det er fordi innvandrere i mindre grad deltar i arbeidslivet, i snitt har lavere lønn, og kan bidra til lønnskonkurranse i enkelte bransjer. Høy innvandring gjør det derfor mer krevende å opprettholde den økonomiske likheten vi har vært vant med i Norge. Venstre mener den rette måten å møte den utfordringen på er en politikk som sørger for best mulig integrering

Venstre vil

  • bevare de trekkene ved Norge som er viktigst for å fremme jevnbyrdighet på sikt, herunder gode utdanningsmuligheter for alle, en koordinert lønnsdannelse og en velferdsstat som løfter dem med de laveste inntektene
  • bekjempe faktorer som internasjonalt bidrar til ulikhet, blant annet skatteparadiser og urimelig høye lederlønninger