Tema Miljøvennlig luftfart

Luftfarten står for en betydelig del av klimautslippene, og det må en omlegging til for å få redusert utslippene.

Venstre vil stille krav om at luftfarten tar i bruk den beste tilgjengelige teknologien for å redusere utslippene.

Venstre mener også at klimahensyn må ligge til grunn før det eventuelt blir bestemt at nye rullebaner skal bygges.

Venstre sier nei til utbygging av rullebane 3 på Oslo Lufthavn Gardermoen og rullebane 2 på Bergen Lufthavn Flesland.

Venstre vil

  • arbeide for at internasjonal luftfart og sjøtransport regnes med i et lands totale klimautslipp
  • innføre samme CO2-avgift på luftfart til utlandet som det er på flyreiser innenlands
  • bruke avgiftssystemet for å stimulere til å legge om til en mer miljøvennlig luftfart
  • stille krav om utslippskutt for luftfarten nasjonalt, i tråd med målene i den globale klimaavtalen
  • legge til rette for økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff
  • ha full gjennomgang av anbudssystemet for kortbanenettet for å sikre gode tilbud i distriktene