Tema Et mer tilgjengelig rettssystem

I dag er det mange som ikke har råd til å føre saker for retten. Vi mener at enkeltpersoner som har en sak av stor velferdsmessig betydning ikke skal være økonomisk forhindret fra å føre den for retten. Derfor vil vi utvide ordningen med fri rettshjelp. Vi vil også styrke forvaltningens veiledningsplikt. Forliksråd og konfliktråd spiller også en viktig rolle i rettssystemet. Ved å bringe saker inn for disse organene, får bedrifter og enkeltpersoner mulighet til å løse konflikter på en enkel og rimelig måte.

Flere bransjer har i tillegg etablert klagenemnder for forbrukere og bedrifter. Nemndene er gjerne tett knyttet opp til bransjen og opptrer uavhengig av hverandre. Venstre mener at manglende uavhengighet fra bransjen og dårlig koordinering mellom nemndene er uheldig for klagerne. Derfor vil vi vurdere en samlokalisering av de ulike nemndene i et Nemndenes hus med en felles sekretariatsfunksjon og en felles nettportal. Videre vil vi vurdere en tilsvarende finansieringsmodell og sammensetning av nemndene som i Nederland.

Venstre vil

  • styrke rettshjelpsordningen ved å utvide ordningens saksfelt og personkrets
  • støtte frivillige ordninger i regi av Jussbuss, JURK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner
  • samlokalisere bransjestyrte klagenemnder i et Nemndenes hus med felles sekretariat