Foto: colourbox.com

Tema: Næring og verdiskaping

Venstre gjør det lettere å skape nye arbeidsplasser.

Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser nå.

I en tid hvor både teknologi og samfunn endrer seg raskt, er det viktigere enn noen gang å slippe til mange kreative og engasjerte hoder for å finne de gode ideene.

Venstre vil fjerne de byråkratiske flaskehalsene som står i veien for at disse gode ideene blir til nye verdier og nye arbeidsplasser.

Venstre vil:

  • Gi sosiale rettigheter til selvstendig næringsdrivende.
    De som velger å gå fra en trygg jobb til å starte for seg selv må få bedre rettigheter når de er syke eller har syke barn.
  • Endre skattesystemet så det blir lønnsomt å skape noe nytt.
    Venstre vil endre skattesystemet slik at det lønner seg å investere i nye arbeidsplasser, og slik at det blir enklere å komme i gang for dem som tar risikoen ved å skape noe nytt.
  • Forenkle regelverk og redusere skjemaveldet.
    Hverdagen for mange næringsdrivende er preget av kompliserte skjemaer og firkantete regler. Venstre vil rydde opp i et tungrodd system som er laget for å regulere store industribedrifter, ikke for å legge til rette for fremtidens arbeidsplasser.

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Venstres prinsipprogram

Terjes 3 viktigste tiltak for å skape grønn vekst.

Terje_gjennomsiktig

Terje Breivik, Nestleder i Venstre

En ny, grønn industrivekst i Norge

Venstre vil gjøre norsk industri til vinnerne i fremtidens grønne økonomi. Gjennom å tilby ren kraft, stabile vilkår, dyktig arbeidskraft og verdensledende forskningsmiljøer på grønn teknologi, kan Norge bli stedet hvor fremtidens grønne industribyggere velger å etablere seg.

Klimavennlig mat og energi fra havet

I fremtiden blir havet vår største ressurs. Venstre vil ha en bærekraftig fiskeri- og oppdrettspolitikk som tar vare på og styrker denne ressursen, og vi vil støtte opp om nye næringer som gir oss klima-vennlig mat og energi fra havet.

Grønne byer

Befolkningen i norske byer vokser raskt, og Venstres mål er å skape grønne, moderne byer som er gode å bo i, som har lave klimagassutslipp, og som beskytter biologisk mangfold. Nøkkelen for å nå dit er aktiv byplanlegging, samarbeid med næringslivet og en kraftig satsing på forskning på miljøløsninger.

Les mer i dokumentet «Grønn framtid - grønn vekst.» (PDF)

Slik kan du hjelpe Venstre

1Spre ordet

Vær sikker på at dine venner og familie vet at du støtter Venstre. Del artikler fra venstre.no på Facebook, bruk en t-skjorte som viser at du stemmer Venstre, eller fortell kollegene dine på jobben hvorfor du støtter oss.

 

1Følg oss på Facebook

Følg oss på facebook.com/venstre.no, og inviter gjerne vennene dine til å gjøre det samme.

 

1Støtt oss økonomisk

For oss er hvert eneste bidrag, smått eller stort, veldig verdifullt. Du kan enkelt gi oss en pengegave på vår nettside.

 

1Meld deg som frivillig

Det er mange måter å hjelpe oss i valgkampen på. Registrer deg gjerne på venstre.no/frivillig for å bli med på vårt valgkamplag!

 

1Meld deg inn

Du trenger ikke være medlem for å hjelpe oss i valgkampen, men om du støtter Venstre vil ditt medlemsskap gjøre partiet enda sterkere. Bli medlem på venstre.no/blimedlem.