Slik vil Venstre-Guri vinne valgkampen:

Guri Melby

– For vanskelig å leve miljøvennlig i dag

Guri Melby er klar for sin første valgkamp som partileder. Hun vil gjøre det mye lettere for deg å leve «grønt» i hverdagen.

– Klimapolitikk kan ofte virke overveldende. Ikke alle har tid til å sette seg inn i hva som er det «perfekte klimavalget», sier Guri.

– Mange ønsker likevel å leve miljøvennlig så lenge de får leve livene sine så normalt som mulig.

I fjor tok Guri over som Venstres nye partileder. Til høsten går hun til valg på å løse klimakrisen – på vanlige folks premisser.

– For mange nordmenn er det for vanskelig å leve miljøvennlig i dag, sier hun.

Med to små gutter og en 24/7-jobb som partileder og kunnskapsminister, vet Guri at hverdagen for de fleste familier handler om hva som er raskest, rimeligst og mest praktisk.

Guri Melby – Derfor er det vår jobb å servere det grønne valget på sølvfat, så det er lettest mulig å ta det.

– Ditt viktigste miljøvalg er derfor hvilket parti du stemmer på ved valget, legger hun til.

Med Venstre i regjering er de norske klimagassutslippene nå på sitt laveste på 27 år. Bak kuttene står blant annet elbilfordeler, satsing på jernbane, grønn skipsfart og støtte til innovasjon og utvikling av teknologi – en politikk Venstre har vært en klar forkjemper for.

– Dette er et bevis på at Venstres politiske løsninger funker. De gir faktiske utslippskutt – uten å moralisere over valgene folk tar, sier partilederen.

Nå er hovedoppdraget å sørge for at Norge når klimamålet sitt i 2030.

Her er Guris Melbys planer:

Vil beholde alle elbilfordelene

– Nå finnes det endelig mange elbiler som kan kjøre langt uten å måtte lade, men det er slett ikke alle som har råd til å kjøpe en slik bil. Det blir derfor helt feil å trekke ut pluggen og kutte ut elbilfordelene nå.

Moms- og avgiftsfritaket har ført Norge til verdenstoppen i andel elbiler. Og de siste åtte årene har Venstre pushet på for en raskere utbygging av ladestasjoner over hele landet. Til sommeren står det blant annet 25 nye hurtigladestasjoner klare i Troms og Finnmark.

– Vi er nå i ferd med å lykkes, sier Guri.

Hun vet nemlig alt om hvor viktig bil kan være i hverdagen. Da hun vokste opp i den lille bygda Gjølme en halvtime utenfor Trondheim, var hun avhengig av bil for å kjenne på frihetsfølelsen utenfor hjemplassen. Derfor tok hun lappen like etter 18-årsdagen.

22 år senere bor hun i en leilighet på Hasle i Oslo med gangavstand til sentrum sammen med samboeren og sønnene Lavrans (5) og Eiliv (3). Et steinkast unna ligger både barnehagen, skole, grønne parker, buss og to T-banestasjoner. Med andre ord bor hun perfekt til for å reise miljøvennlig.

Likevel krever hverdagen fortsatt bil innimellom, og Guri vet at langt fra alle har det som henne. Selv eier hun en eldre Nissan Leaf.

– Vi må planlegge byene og tettstedene våre slik at folk ikke trenger å bruke bilen så ofte. Samtidig er jeg opptatt av at det ikke skal være skammelig å kjøre bil uansett hvor du bor. Derfor må det heller være lettere å velge en miljøvennlig en.

Guri Melby

Vil sikre at du får tilbud om barnehageplass i nærheten av der du bor

– Helt frem til jeg ble kunnskapsminister i fjor, levde jeg et klassisk A4-liv.

Guri Melby tok sitt første skritt inn i politikken allerede da hun var 16 år og er faktisk den partilederen som har mest erfaring fra lokalpolitikken.

Samtidig har hun bare vært fulltidspolitiker i åtte år, siden 2013. Før det underviste hun som høyskolelektor i norsk, med lokalpolitikk som hobby. Og som språknerden hun er, har hun vært styreleder i Språkrådet.

Guri Melby – Politikk var aldri en karrierevei egentlig. Jeg har aldri hatt hele omgangskretsen min i politikken eller hatt tid til å følge med på alle mulige debattprogrammer.

Som for andre småbarnsfamilier har den hektiske hverdagen ført til tidsklemme og praktiske utfordringer.

– På et tidspunkt gikk gutta i to forskjellige barnehager på hver sin side av sentrum, og da måtte samboeren min og jeg hente hvert vårt barn hver dag. Da kunne jeg aldri jobbe tidligere enn klokka åtte eller senere enn klokka fire på ettermiddagen.

– Det å få folk til å velge miljøvennlig handler derfor ikke bare om kollektivsystemet vi lager, men like mye om å ha for eksempel barnehageplass i nærheten.

Derfor vil Venstre sikre at du får tilbud om barnehageplass i rimelig nærhet til der du bor og at alle barn får plass i barnehagen når de fyller ett år.

– Det skal ikke ha noe å si om du får barn i desember eller august, sier hun bestemt.

Vil gjøre det lettere å reise kollektivt i hele landet

– Vi mener at staten skal være med på å ta regninga for kommunene. Da får man realisert mye mer. Da jeg var samferdselsbyråd i Oslo, fikk byen i praksis null kroner fra staten.

Som byråd for miljø og samferdsel i Oslo i perioden 2013 til 2015, laget hun både en klimastrategi og en sykkelstrategi for hovedstaden. I 2014 åpnet hun Oslos første røde sykkelfelt og i årene etter har det blitt anlagt om lag 60 kilometer med rød sykkelvei.

Hvis Venstre får fortsette i regjering til høsten, vil Guri fortsette utbyggingen og forbedringen av kollektivtransporten over hele landet.

– Vi ønsker et spleiselag mellom staten og fylkene på større kollektivsatsinger i flere norske byer, såkalte bypakker.

Dette betyr renere luft, bedre kollektivtilbud og gang- og sykkelveier i Norges mest trafikkerte områder. Hun vil også stille miljøkrav til offentlige innkjøp så biler, busser og ferger som kjøpes inn er utslippsfrie.

Som «bygde-trønder» i byen vet Guri at kollektivsystemet har vel så mye å si for dem som bor utenfor byene. I mars la derfor den blågrønne regjeringen frem en plan om å bruke 400 milliarder kroner på jernbanen de neste 12 årene.

Guri forteller at Venstre har vært primus motor for regjeringens grønne transportsatsinger.

– Jernbaneinvesteringene har blitt fordoblet siden 2013, men jeg er redd jernbanesatsingen vår står på spill dersom de rødgrønne tar over makten etter valget.

Vil gjøre det billigere å reise kollektivt

Det må også bli billigere å reise kollektivt, slår Guri fast.

– Det er ille, men prisen på månedskort har økt med over hundre kroner siden jeg gikk av som byråd. Det blir en ganske feit sum hvis du som voksen skal levere to barn på skolen eller fritidsaktivitet, sier hun og fortsetter:

– Venstre mener det burde bli billigere for å gjøre kollektivreiser mer attraktive.

I Oslo har prisen økt fra 680 kroner i 2015 til 795 kroner de siste årene. Venstre vil redusere prisen til 590 kroner og blant annet gjøre det gratis å reise for barn som ikke er store nok til å reise alene. Ungdom bør også få sterkt rabatterte billetter.

– Poenget er at det alltid skal lønne seg økonomisk å reise kollektivt, selv for store familier uten at det blir skamdyrt, sier Guri.

– Hvor mange familier har ikke delt bosted hvor ikke begge foreldrene bor i samme skolekrets? Å måtte betale flere hundre kroner for å reise med en åtteåring til skolen synes jeg bare er tøys.

Vil at alle skal ha natur i nærheten

Når 40-åringen har tid til overs, løper hun helst intervaller i de grønne parkene på Hasle. Og noe av det hun savner aller mest nå, er å synge karaoke av full hals sammen med venner og partikolleger.

– Er det et talent jeg gjerne skulle hatt, men som jeg ikke har, så er det å kunne synge. Men jeg har et triks: Og det er bare å la det stå til! sier Guri og ler.

I helgene bruker hun tid til å utforske de små bekkene og dammene i nabolaget sammen med barna. De siste helgene har Hvervenbukta ved Bunnefjorden vært den store favoritten. For henne har nærheten til grøntområder vært avgjørende.

Guri Melby – Ellers vet jeg ikke om jeg kunne bodd i byen.

Mens flere byer har en tydelig marka-grense for å sikre friluftsområder, vil Guri ha en «parka-grense».

– Vi ønsker å overføre det samme prinsippet til parker. Grøntområdene vi har i byene er så verdifulle at vi ikke kan bygge dem ned. Det er viktig for oss at alle har et grøntområde i nærheten.

– Vi vil også tydeliggjøre allemannsretten slik at de fineste områdene i Norge er tilgjengelig for alle. Særlig strandsonene er utsatt for privat utbygging, men du skal ikke måtte eie noe for å kunne bruke naturen.

– Dersom ingen står på for allemannsretten, forsvinner den.

Vil at klimaverstingene skal skatte mer - du skal skatte mindre

Spesielt én erfaring fra barndommen gjorde at Guri valgte miljøpartiet Venstre da hun gikk inn i politikken:

Det er sommeren 1986 og knappe tre månedene siden Tsjernobyl-ulykken. Fem år gamle Guri er i jordbæråkeren til besteforeldrene på Gjølme.

– Jeg husker ikke ulykken, men snakk om becquerel og at det gjorde at vi ikke kunne spise jordbærene til mormor og morfar. Som var det beste jeg visste.

I ettertid har hun tenkt at det var hennes første møte med hvordan internasjonale miljøutfordringer kan påvirke livene våre i hverdagen. Og det var en av grunnene som trigget Guri til å stille til valg som ny Venstre-leder i fjor.

– Jeg så på det som en mulighet for at mine og andre barn får den samme friheten og de samme mulighetene som jeg selv har fått. Det handler om å ta vare på naturen slik at de også kan oppleve vintre med snø og mangfoldet av planter og dyr.

Med to store fabrikker i nærheten av barnehagen, fikk unge Guri beskjed om å ikke spise den svarte snøen. På finværsdager sivet grå dis fra industrien foran sola, forteller hun. Som Norges «miniatyr-Beijing».

– De to fabrikkene er der fortsatt i dag. På tross av strenge klimakrav har de overlevd.

Venstre vil derfor bruke skatte- og avgiftssystemet til å pushe bedriftene i riktig retning.

– Vi skal kutte Norges klimagassutslipp, uavhengig av hvor det kommer fra. De mest effektive utslippskuttene får vi ved å gjøre det dyrere å slippe ut klimagasser, sier Guri.

– Det skal være mer skatt og avgifter på alt som skader miljøet, både forurensing, avfall og forsøpling, og mindre på arbeidsinntekt. Slik legger vi ansvaret på næringslivet og ikke på den enkelte forbruker.

– Betyr det at varer og tjenester til syvende og sist blir dyrere for folk?

– Nei, grønt skal være det mest lønnsomme for næringslivet og det billigste for forbrukeren.

Vil skape flere grønne jobber

I dag er det godt over 200.000 arbeidsplasser i oljenæringen. Denne kompetansen mener Guri det er viktig å få med over i grønne næringer om man skal lykkes med å utvikle teknologien som trengs fremover. Som utvikling av elfly og grønn skipsfart.

Men hva skal ta over? Her mener Guri at Venstre skiller seg tydelig fra de andre partiene:

– Vi er opptatt av at det ikke er staten som skal sitte og plukke næringer eller produkter som vi tror skal lykkes. Jeg er bekymret for at vi da velger feil og igjen bruker skattepenger feil.

Som et parti som kjemper for de små og mellomstore bedriftene, ønsker hun derfor å legge til rette for at det skal være tryggere og enklere å starte opp for seg selv.

Guri Melby – Vi er opptatt av at det ikke er staten som skal sitte og plukke næringer eller produkter som vi tror skal lykkes. Jeg er bekymret for at vi da velger feil og igjen bruker skattepenger feil.

Som et parti som kjemper for de små og mellomstore bedriftene, ønsker hun derfor å legge til rette for at det skal være tryggere og enklere å starte opp for seg selv.

– Det viktigste for mange som starter opp, er tilgang på kapital for å kunne skalere. Vi har derfor de siste årene opprettet ordninger for å målrettet støtte de grønne bedriftene og viktig miljøteknologi. Disse ordningene fantes ikke tidligere.

– Vi må også gjøre det mindre risikabelt for de som satser, som ved å sikre gode ordninger for sykelønn og styrke ordningen med pensjonssparing.

Guri legger ikke skjul på at karrieremulighetene oftest ligger i byene. Hun vil derfor flytte flere statlige arbeidsplasser ut for å skape et sammensatt arbeidsmarked.

For hadde ikke Guri irritert seg over becquerel som barn og blitt værende i Orkdal, hadde neppe høgskolelektoren endt opp der hun er i dag.

– Da hadde videregående skole vært det eneste stedet jeg hadde jobbet. Jeg ville aldri fått den driven til å satse på politikken. Å legge til rette for nystartede bedrifter også på bygda er derfor noe av det viktigste vi gjør.

Les mer om Guris plan for en miljøvennlig hverdag

Hvorfor Venstre?

Guri Melby Venstre er et lite parti – hvordan skal dere få gjennomslag for alt dere vil?

– Vi sitter i dag i regjering med Høyre og KrF, og vi mener at vi da får veldig godt gjennomslag for politikken vår. Så vi vil fortsette med dette samarbeidet også etter valget.

– Velgerne har fått veldig mye igjen for stemmen sin i det samarbeidet vi har sittet i: Utslippskutt, mer kunnskap i skolen og tidlig innsats samt styrkede sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Hvorfor skal jeg stemme Venstre fremfor andre miljøpartier?
– Vi er et miljøparti som faktisk har kuttet i klimagassutslipp i Norge. Jeg mener klimapolitikk må være mye mer enn fine ord, det må være konkrete handlinger som gir oss utslippskutt i praksis.

6 KJAPPE OM VENSTRE

  1. Hjertesaker: Klima og miljø, skole og kunnskap, og verdiskaping.
  2. Venstre vil løse klimakrisen og kutte utslipp samtidig som vi tar vare på naturen. Det må bli lettere å leve miljøvennlig i hverdagen og det er politikernes ansvar.
  3. Venstre vil prioritere skole og kunnskap. Lommeboken til foreldrene dine skal ikke begrense dine muligheter.
  4. Venstre heier på små og store jobbskapere. Næringslivet skaper jobber, bidrar til velferd, levende lokalsamfunn og er motoren i det grønne skiftet.
  5. Venstre vil ha en rusreform som sikrer hjelp, ikke straff.
  6. Venstre vil samarbeide internasjonalt for å løse de store utfordringene i vår tid