Digitalt medlemsmøte: Fleksibelt arbeidsliv med Sveinung og Alfred

Hvordan skal arbeidshverdagen se ut post korona?

Vi har gått fra en tid der mange av oss ble sittende på hjemmekontor uten at vi ble spurt hva vi synes om det, og at det var helt andre hensyn og ønsker enn våre egne som var grunnen til at vi jobbet hjemmefra. De fleste av oss er glade for at vi er tilbake. Mange kjenner at det var ekstra godt å se hverandre igjen. Samtidig så viste korona oss at arbeidslivet kan bli mer stedsnøytralt. Men fremover så må det være et mål at når arbeidsplassen flyttes ut av kontoret og inn i hjemmet eller et annet avtalt sted utenfor den tradisjonelle arbeidsplassen så er det fordi spinner ut av enkeltmenneskets ønske om mer frihet til å organisere arbeidshverdagen slik man ønsker i samarbeid med arbeidsgiver.

Ole Henrik Golf er aktiv i Lindesnes Venstre. Han er også gründer av Remote Norge. Ole Henrik har gjennom Remote Norge jobbet for å få flere mennesker til å oppdage fordelene med å flytte ut av de store byene og ta med seg jobben i samme slengen. Dette har resultert i at de siste tre årene har blitt brukt til å lege til rette for et mer stedsuavhengig arbeidsliv.

Bli med Sveinung og Alfred i en prat, sammen med Ole Henrik Golf:

  • Er vi flinke nok til å tilrettelegge for den friheten det kan være å i større grad være herre over egen arbeidshverdag, når land som Finland og Nederland har en vesentlig høyere andel som velger en å jobbe utenfor kontoret enn Norge?
  • Hvilke spørsmål og problemstillinger som er viktige for bedriftene og de ansatte?
  • Hvilke ringvirkninger kan et mer fleksibelt arbeidsliv ha for miljøet og infrastruktur?
  • Hvordan kan vi gjøre det enklere ta arbeid i nærheten av hjemmet eller ta med jobben hjem til bygda?

Møtelenke: https://venstre-no.zoom.us/j/82390940001

 

Denne våren har vi i Stortingsgruppa hatt en prosess der vi har begynt å jobbe med hva vi tenker skal være morgendagens arbeidsliv. Har du spørsmål og innspill. Send det til [email protected]

For noen så vil det være helt naturlig å fortsette å gå til den vante arbeidsplassen. Fordi yrket ditt tilsier det eller det er det du ønsker deg. Men det betyr ikke at man ikke skal være en mer offensiv tilrettelegger for de som ønsker deg en mer fleksibel arbeidshverdag.