Politiske dokumenter

Venstres stortingsvalgprogram 2017-2021

Venstres stortingsprogram 2017 – 2021 ble vedtatt på Venstres landsmøte i Ålesund den 2. april i år. Endelig versjon blir publisert senere på forsommeren.

Foreløpig vedtatt program finner du her

På denne siden finner du en oversikt over politiske dokumenter fra Venstre, som stortingsvalgprogram, prinsipprogram og andre dokumenter.

Venstres hovedbrosjyre 2015

Venstres hovedbrosjyre 2015 (bokmål) (pdf)

Stortingsvalgprogram

Prinsipprogram

Samarbeidsavtalen 2013-2017

Andre politiske vedtak og dokumenter

Se også Landsmøtesidene

Statsbudsjett

Venstres budsjettforslag de siste årene er samlet på Venstres budsjettside.

Gå til Venstres budsjettportal (venstre.no/statsbudsjett)

Politisk regnskap

 

Notat om Venstres ideologi

Den sosiale liberalismen (pdf) (2000)

Uttalelser

Arkiv