Politiske dokumenter

Last ned Stortingsvalgprogrammet

Venstres stortingsvalgprogram 2017-2021

Venstres stortingsprogram 2017 – 2021 ble vedtatt på Venstres landsmøte i Ålesund den 2. april 2017. Søkbar webversjon finner du på politikksidene våre

Last ned ePub av stortingsvalgprogrammet (for lesebrett)

 

Last ned PDF av stortingsvalgprogrammet

Barnas valgprogram

Venstres barnepartiprogram  2017

Last ned PDF av barnepartiprogrammet

På denne siden finner du en oversikt over politiske dokumenter fra Venstre, som stortingsvalgprogram, prinsipprogram og andre dokumenter.

Venstres hovedbrosjyre

Stortingsvalgprogram / partiprogram

Regjeringsplattformer

Januar 2019 –

Januar 2018 – januar 2019

Prinsipprogram

Samarbeidsavtalen 2013-2017

Andre politiske vedtak og dokumenter

Se også Landsmøtesidene

Statsbudsjett

Venstres budsjettforslag de siste årene er samlet på Venstres budsjettside.

Gå til Venstres budsjettportal (venstre.no/statsbudsjett)

Politisk regnskap

 

Notat om Venstres ideologi

Den sosiale liberalismen (pdf) (2000)

Uttalelser

Arkiv