Politiske dokumenter

På denne siden finner du en oversikt over politiske dokumenter fra Venstre, som stortingsvalgprogram, prinsipprogram og andre dokumenter.

Venstres politiske program

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.

Venstres prinsipprogram

Prinsipprogrammet drøfter Venstres verdier og prinsipper. I prinsipprogrammet kan du lese om ideologien og grunnsynet til Venstre. Hvilke grunnleggende holdninger partiet har i overordnede spørsmål.

Tidligere prinsipprogram

Andre politiske vedtak og dokumenter

Se også Landsmøtesidene

Notat om Venstres ideologi

Den sosiale liberalismen (pdf) (2000)