Politiske dokumenter

På denne siden finner du en oversikt over politiske dokumenter fra Venstre, som stortingsvalgprogram, prinsipprogram og andre dokumenter.


Politikk og hovedsaker | Politiske dokumenter | Politikk fra A til Å

Venstres hovedbrosjyre 2015

Venstres hovedbrosjyre 2015 (bokmål) (pdf)

Stortingsvalgprogram

 

Prinsipprogram

Samarbeidsavtalen 2013-2017

Andre politiske vedtak og dokumenter

Se også Landsmøtesidene

Statsbudsjett

Venstres budsjettforslag de siste årene er samlet på Venstres budsjettside.

Gå til Venstres budsjettportal (venstre.no/statsbudsjett)

Politisk regnskap

 

Notat om Venstres ideologi

Den sosiale liberalismen (pdf) (2000)

Uttalelser

Arkiv