Politiske dokumenter og vedtak

På denne siden finner du en oversikt over politiske dokumenter og vedtak fra Venstre, som stortingsvalgprogram, prinsipprogram , politiske uttalelser og andre politiske dokumenter.

Tidligere stortingsvalgprogram

Politiske uttalelser

Politisk regnskap

Regjeringsplattformer

Januar 2019 – oktober 2021

Januar 2018 – januar 2019

Samarbeidsavtalen 2013-2017

Representantforslag i Stortinget («Dok 8-forslag»)

Fem siste Dok 8-forslag fra alle partier på Stortinget

  • Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde, Nikolai Astrup og Lene Westgaard-Halle om en reell handlingsplan for sirkulær økonomi
  • Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Bård Hoksrud, Roy Steffensen, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Dagfinn Henrik Olsen, Sylvi Listhaug og Bengt Rune Strifeldt om å støtte lokale drikkevareprodusenter og styrke bøndenes inntektsmuligheter
  • Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn og Guri Melby om oppfølging av kvalitetsnormen for villaks
  • Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland om styrking av kontaktlærerfunksjonen for å gi lærerne mer tid til elevene og legge bedre til rette for at hele laget rundt eleven får mer tid ute på skolene
  • Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Henrik Asheim, Aleksander Stokkebø, Mudassar Kapur, Kari-Anne Jønnes og Erlend Svardal Bøe om å la unge jobbe mer og skatte mindre

Lenker til stortinget.no

Andre politiske vedtak og dokumenter

Landsmøtet

Dokumenter vedtatt av Venstres landsmøte

Landsstyret

Dokumenter vedtatt av Venstres landsstyre

Stortingsgruppa

Dokumenter vedtatt av Venstres stortingsgruppe

Notat om Venstres ideologi

Den sosiale liberalismen (pdf) (2000)