Venstre på 1-2-3

Venstres politikk enkelt forklart.

Venstre (V) er Norges liberale parti.

Vi kjemper for frihet og muligheter for hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet betyr at du skal få bestemme over deg selv.

Det betyr at alle mennesker skal få gjøre det som gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader andre mennesker eller naturen. Vi skal ta ekstra godt vare på dem som ikke har det bra. Slik lager vi et godt samfunn for alle, uansett hvem du er.

Du skal få bestemme

Venstre mener at du skal få bestemme, uansett om det gjelder hvilken skole du går på eller hvem du skal være kjæreste med.

3 hovedsaker er viktige for at alle skal ha frihet og like muligheter:

 • Det haster å løse klimakrisen og ta bedre vare på naturen, fordi friheten også skal gjelde for dem som kommer etter oss. Da må de arve en klode med ren luft, rent vann og hvor dyr og planter trives.
 • Å satse på skolen er å satse på barna. Skolen skal gi alle nok kunnskap til å få et godt og fritt liv, uansett hvem foreldrene dine er og hvor du kommer fra. Vi tror at gode lærere er viktigst for å få til dette.
 • Å ha en jobb er mening i hverdagen. En inntekt betyr flere muligheter. Vi må gjøre det vi kan for at alle som kan jobbe, får jobbe.

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Politimester Bastian

Venstres 3 på topp og 10 gode grunner

1. Løse klimakrisen

Vi må kutte klimautslipp hvis de som er barn i dag skal ha frie liv når de vokser opp. Da må det bli lettere og billigere å gjøre ting som ikke forurenser. Vi må slutte å lete etter olje, og det må bli enklere å gå, sykle, ta buss eller tog i stedet for bil eller fly.

2. Lage verdens beste skole

Vi vil at lærerne skal få ta mer utdanning, fordi dyktige lærere gjør at barn lærer og trives på skolen, slik at de får flere muligheter i livet. Barn og unge bør få bestemme mer selv over skolehverdagen sin. Det burde være mulig å velge noen fag selv fra 5. klasse.

3. Flere klimavennlige jobber

Jobbene i framtida vil være annerledes enn de vi har i dag. Derfor må vi slippe til de nye idéene og de kreative og engasjerte hodene. Vi må sørge for at arbeidsplasser ikke forurenser. Det må være like trygt å lage en ny jobb, som å få jobb hos noen andre.

Frihet og muligheter for alle.

3 punkter fra programmet på noen utvalgte tema

Klima og miljø

 • Slutte å lete etter mer olje og gass
 • Gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge grønt
 • Beskytte utrydningstruede arter i norsk natur, som ulv og gaupe.

Skole

 •  Elevene skal få velge mer selv, for eksempel noen fag fra femte klasse.
 •  Hver elev skal ha lærere med riktig utdanning i all undervisning.
 • Barn fra familier med dårlig råd må få gå gratis i barnehagen og på SFO eller AKS.

Arbeid

 • Gi dem som lager sin egen jobb lik rett til sykepenger og pensjon. Nå får de mindre enn folk som jobber for andre.
 • Nye jobber skal ikke forurense, men helst hjelpe oss å kutte klimagassutslipp.
 • Ta bort unødvendige regler for de små bedriftene.

Helse

 • Det må bli gratis å gå til legen helt til du er 18 år, altså to år lenger enn det er i dag.
 • Bruke mer penger på psykisk helse og ha flere tilbud for ungdom.
 • Få minst 500 flere helsesykepleiere, slik at elever får god og tidlig hjelp når de trenger det.

Kultur og fritid

 • Mange forskjellige aktiviteter der du bor. Alle skal ha muligheten til å drive med det de brenner for.
 • Kulturskolen og skolen bør samarbeide, slik at barn får bedre mulighet til å delta i kunst- og kulturaktiviteter.
 • Flere møteplasser og støtte for dem som driver med dataspill og e-sport. E-sport bør også være et valgfag

Verden

 • Gi mer penger til klimabistand, altså til fattige land som trenger støtte for å kutte utslipp.
 • Ha felles regler med andre land som gjør at mennesker kan handle og reise så fritt som mulig.
 • Forby atomvåpen.

3 fakta