Kontaktinfo.

Epostadresser for Venstre

Generelle henvendelser til partiet:
hei@venstre.no

Politiske spørsmål:
venstre.postmottak@stortinget.no

Pressehenvendelser: Se Venstres pressemedarbeidere

Feilmeldinger på venstre.no: support@venstre.no

Henvendelser om medlemskapmedlem@venstre.no

Invitasjoner og møteforespørsler til stortingsgruppa: vinv@stortinget.no

Venstres Stortingsgruppe

Adresse: Venstres stortingsgruppe, Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 33 62
Faks: 23 31 38 72
E-post: venstre.postmottak@stortinget.no

Gå til: Oversikt over stortingsrepresentanter

og ansatte i Venstres stortingsgruppe

Venstres Hovedorganisasjon

Adresse: Møllergt. 16, 0179 Oslo
Telefon: 22 40 43 50
Faks: 22 40 43 51
E-post: venstre@venstre.no

Gå til: Oversikt over ansatte i Venstres Hovedorganisasjon