Digitalt nasjonalt valgkampseminar for valgkampsjefer

Kveldsmøte for valgkampsjefer

Onsdag 25. januar 18:00-21:00 blir det arrangert kveldsmøte for valgkampsjefer.

Påmelding her: https://forms.gle/UHzHPh1Nw5Mms3y6A

Agenda:
18:00 Intro og bli kjent – 15 min – m/ Sandra Yeomans
18:20 Valgkampplan: innledning og diskusjon – 40 min – m/Kristin Marken
18:55 Kort pause
19:05 Valgkampbudsjett: innledning – 15 min m/Kristin Marken
19:20 Valgkampbudsjett – annonsering og markedsføring – 40 min m/Thomas Tangen
20:00 Kort pause
20:05 Hvordan motivere og inspirere – 30 min m/Arjo Van Genderen
20:35 Fundraising – 20 min m/Robert Vidhammer
20:55 Avslutning m/Sandra Yeomans