Internasjonale løsninger på klima- og naturkrisen

Klima- og naturkrisa krever internasjonale løsninger.
Klima- Og miljøminister Sveinung Rotevatn er også president i FNs miljøforsamling. Til høsten er det klimatoppmøte i Glasgow. Norge og Singapore er bedt om å lede ministerkonsultasjonene i forkant av møtet. Hva betyr det? Og hva skjer med konvensjonen for biologisk mangfold?
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn innleder. Møt også stortingsrepresentant Solveig Schytz, som leder Venstres internasjonale utvalg og Sofie Høgestøl, som er førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett.
Møtet avholdes på Zoom, og vi sender deg lenke før møtet.