Grafikk: Øystein Flakstad

Langtidsplan for forsvaret: Innspill- og diskusjonsmøte med Guri Melby

Norge og Europa står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Og i disse dager behandler Stortinget langtidsplanen for forsvarssektoren 2025-2036. Her tas de store og viktige valgene for framtidens forsvar, og hvilke grep vi må ta for å komme dit.
14. mai kl. 1930-2100 inviterte Venstre og Guri Melby alle interesserte medlemmer til å gi sine innspill til Venstres arbeid med saken.
Møtelenke vil bli sendt ut til alle påmeldte kort tid i forkant av møtestart.
Mer informasjon finner du i facebookarrangementet.