Programmøte i Bergen Venstre

Velkommen til programmøte i Bergen Venstre. Møtet blir avholdt i auditoriet på VilVite. Møtet er åpent men du må tilhøre Bergen Venstre og ha betalt kontingent for 2023 for å ha tale-, forslags- og stemmerett. Du kan selv sjekke din medlemsstatus på medlem.venstre.no. Vil du bli medlem? Meld deg inn på venstre.no/blimed