Innlevering av årsmelding

Alle fylkes- og lokallag må levere årsmelding for 2023 så raskt som mulig etter at årsmøtet er avholdt i 2023/2024. Årsmeldingen kan leveres direkte over vår nettløsning. Frist er 31. mars 2024.

Til å fylle ut denne årsmeldingen trenger du protokollen fra årsmøtet, med informasjon om valg av lokallagsstyret, inntekter (utover offentlig støtte) til lokallaget og kontonummer. Vi spør også om endringer i Venstres representasjon i kommunen/fylkeskommunen (folkevalgt-roller) og om møteaktivitet i lokal-/fylkeslaget.