E6: … ned som en skinnfell

– Nå har vi i lange tider fått servert alle disse usaklighetene fra ulike politikere når det gjelder utbedringa av E6 vest for Alta. Det har ikke vært måte på svartmaling av det arbeidet Venstres samferdselsminister Torhild Skogsholm i den forrige regjeringa har lagt ned i dette prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Hva er det vi så får oppleve i dag at de nye kostene i AP/SV/SP-regjeringa kommer opp med når det gjelder utbedringa av E6 inn i fylket vårt? Jo, de har altså ikke bevilget ett øre mer til E6 i sitt budsjett for 2006. Det fins ikke et bedre uttrykk for dette enn “opp som ei løve og ned som en skinnfell”, sier Venstres Vera Lysklætt.

– Takket være en stor innsats fra mange, bl.a. Alta Venstre og Finnmark Venstre så blir det nå endelig en oppstart på dette viktige stamvegprosjektet til neste år. 20 millioner er ikke “all verden” men det er i hvert fall en oppstartsbevilgning som ingen samferdselsminister i tidligere regjeringer har fått på plass. Neste år er arbeidet i gang — og da vil det gå slag i slag såfremt den nye regjeringa følger opp med ytterligere bevilgninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**