– Endringer i minstefradraget er usosialt

En sosial velferdspolitikk er å sørge for at vanlige lønnsmottagere klarer seg godt av egen inntekt. – Et høyt bunnfradrag kommer de med lave inntekter til gode. Vi er svært overrasket over at regjeringen velger å ta fra denne gruppen, sier Venstres sosialpolitiske talsmann André Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


En av de viktigste elementene i skattereformen var å sikre et høyt bunnfradrag — fordi det er en sosial og rettferdig skattepolitikk.

— Vi er svært overrasket over at Stoltenberg-regjeringen allerede ved starten av sin regjeringsperiode velger å ta fra denne gruppen. De rød-grønne har hele tiden angrepet det de kalte skatteletter til de rike. Nå ser vi at det er vanlige lønnsmottagere som rammes, påpeker Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**